Digital Services Act (DSA) er en omfattende europeisk lovgivning som pålegger internettbaserte tjenester og plattformer økt ansvar for innholdet på deres nettsider. DSA  moderniserer gammelt regelverk og innfører nye forpliktelser for tilbydere av internettbaserte plattformer. Lovgivningen vil gi oss som forbrukere på internett bedre rettigheter og bedre beskyttelse. Både de store, globale tech-gigantene, men også de norske aktørene på internett, vil blant annet holdes mer ansvarlig for innholdet som legges ut på plattformene sine. 

Koordinator for DSA 

For å håndheve de nye forpliktelsene vil det utpekes en nasjonal DSA-koordinator som skal ha hovedansvaret for administrasjon og tilsyn med DSA i det enkelte land. I tillegg skal det utpekes kompetente tilsynsmyndigheter. 

Direktør Pål Wien Espen, Nkom


—DSA vil sikre en tryggere bruk av internett, og blir et viktig verktøy for å kunne kontrollere de norske internettbaserte tjenestene og plattformene fremover. Nkom er en aktuell kandidat som DSA-koordinator og nasjonal tilsynsmyndighet. Det er derfor viktig for oss å få en god markedsoversikt over tilbyderne i det norske markedet, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.

DSA – hva betyr det for meg?

Hovedfunn i rapporten

For å få en bedre oversikt over det norske markedet har Analysys Mason AS på oppdrag fra Nkom gjennomført en nasjonal markedsundersøkelse og utarbeidet rapporten «A survey of internet-based services and platforms in the Norwegian market». Rapporten inneholder en grundig beskrivelse av de ulike kategoriene av internettbaserte tjenester og plattformer som omfattes av DSA. I tillegg gjøres det en metodisk kartlegging av alle de mellomliggende tjenestene man har klart å identifisere i det norske markedet. 

 1. Markedet for internettbaserte plattformer er kompleks 
  Det finnes ingen ensartet, enkel kilde som gir en tilstrekkelig oversikt over de ulike aktørene og tjenestene. Juridiske personer kan tilby tjenester som er relevante for flere tjenestekategorier
   
 2. Markedet for internettbaserte plattformer er omfattende 
  Undersøkelsen har avdekket 1565 tjenester som påvirker norske internettbrukere. Tjenestene er sortert i 34 ulike serviceklasser og deretter i 5 DSA-relevante kategorier. 
   
 3. Klassifisering av tjenester etter DSA krever god teknologikompetanse og regelverksforståelse 
  For å lykkes med den nasjonale håndhevingen av DSA må tilsynsmyndigheten ha sterk forståelse av hvordan internett fungerer og hvordan de juridiske forpliktelsene i DSA treffer tjenestekategoriene ulikt.