John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør i Nkom forteller videre: 

— Vi har i samme forbindelse også bedt om eventuell annen dokumentasjon som er relevant for saken fra Easee. Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure

 

Nkom understreker at det imidlertid kan ta noe lengre tid avhengig av hva som avdekkes i gjennomgangen av saken.

— Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet, fortsetter Velure.

Tilsyn med flere ladebokser

Parallelt med gjennomgangen av dokumentasjonen rundt Easee starter arbeidet med å teste 5-6 andre ladebokser i Norge. Det er for tidlig å si noe om hvilke ladebokser som vil bli undersøkt.

— Hvilke ladebokser vi velger å undersøke vil basere seg på markedsandel og eventuelle innrapporterte hendelser. På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene, sier Velure.