Det skriver de i en pressemelding onsdag 3. april. Fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure sier det vil få betydning også i Norge.

John-Eivind Velure.jpg

 

– Dersom vedtaket fra Elsäkerhetsverket står fast, blir det salgsforbud for Easee Home og Easee Charge i hele EØS og Easee må følge opp dette, også i Norge.

Han sier videre: 

– Vi har god dialog med Easee, og vil be selskapet skriftlig redegjøre for hvordan de vil følge opp dette i Norge. Vi forventer at de følger dette opp på en god måte, men dersom det blir nødvendig vil vi fatte et formelt vedtak for Norge i tråd med konklusjonene fra Elsäkerhetsverket.

Velure sier Nkom ikke har indikasjoner på at laderne utgjør en særlig risiko ved korrekt bruk.

– Vi har ingen indikasjoner på at utstyret har en særskilt risiko som krever at myndighetene tilbakekaller produktene Easee Charge og Easee Home fra kunder. Denne saken har fått massiv oppmerksomhet, og til tross for det foreligger det ikke rapporter om branntilløp eller andre farlige situasjoner ved bruk av produktene når disse har vært installert og brukt på korrekt måte.