— Det jobbes svært godt fra tilbyderne med å gjenopprette dekningen i de berørte områdene. Statsforvalterne og kommunene har også gjort en god jobbe med å prioritere hvilke områder som det er mest kritisk å få opp tjenestene igjen, sier Elise Lindeberg som er sikkerhetsdirektør i Nkom.

Elise Lindeberg 3.jpg

Det vil fremdeles være utfordrende med fremkommelighet, og i arbeidet med å utbedre skader på ekomnettet er det viktig å også ivareta sikkerheten til ansatte.

— Vi legger ut informasjon på nettsiden vår så snart vi får kunnskap om at situasjonen har endret seg. Tilbyderne er bedt om å ha lav terskel for å varsle Nkom om hendelser i nettene​. Nå handler det også om å gjøre tiltak i de mest utsatte områdene for å hindre nye utfall. Det er også viktig at det ved grave- og oppryddingsarbeid jobbes godt for å unngå fiberbrudd.

Her kan du se oversikt over hvilke områder som er berørt av helt eller delvis brudd i mobildekningen.