Produsenter, importører og forhandlere har ansvaret for at alle produkter de plasserer på markedet oppfyller kravene i regelverket. Dette omfatter alle typer utstyr som kommuniserer trådløst, for eksempel mobiltelefoner, radiostyrt leketøy, droner, babycall, robotgressklippere og bilnøkler.

Rapporten fra EU for 2020

Rapporten fra det europeiske markedstilsynet i EU for 2020 viser at 56 prosent av kontrollert utstyr har avvik fra kravene i regelverket. Statistikken baserer seg på kontroller gjennomført av 13 markedstilsynsmyndigheter i Europa.

Nkom fører tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvaret for tilsynet med elektronisk kommunikasjonsutstyr på det norske markedet.

– Vi har sett flere tilfeller hvor tekniske avvik på utstyr har ført til alvorlige forstyrrelser, for eksempel på basestasjoner for mobiltelefoni, navigasjonsutstyr og værradarer. Digitaliseringen i samfunnet gjør at fungerende kommunikasjonsutstyr blir stadig viktigere for samfunnet og befolkningen. Det må derfor være et felles mål å få ned andelen av utstyr med feil som omsettes i markedet, forteller Tor Bringsverd.

– Gjennomgående er det dessverre også en stor del av produktene på markedet som ikke overholder kravene til merking og dokumentasjon, sier Bringsverd.

Ansvaret hos produsenter, importører og forhandlere

–  Det er importører og forhandlere som har ansvaret for at utstyret de importerer og selger overholder kravene i relevante direktiver. Særlig når det gjelder krav til CE-merking og medfølgende dokumentasjon, er dette noe som enkelt kan ordnes opp i av produsenter, importører og forhandlere sier Bringsverd.

Informasjonsvideo fra Nkom

–  Det kan være krevende for aktørene å ha oversikt over alle krav i regelverket til enhver tid. For å gjøre det lettere har Nkom laget en informasjonsvideo som enkelt presenterer de viktigste kravene. Vi har også fagfolk som kan bidra med innsikt i regelverket, inviterer seksjonssjef Tor Bringsverd i Nkom.

nkom.no/import

På nettsiden www.nkom.no/import kan aktørene finne mer detaljert informasjon om kravene som gjelder for å produsere, importere og selge utstyr til elektronisk kommunikasjon.