— Vi har nettopp mottatt informasjonen fra Elsäkerhetsverket, og vi trenger noe tid til å se hva det innebærer som helhet, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Avdelingsdirektør for Spektrum, John Eivind Velure


I utgangspunktet er det felles EØS- regler som gjelder, og et omsetningsforbud i et EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS- land. Det er Easees ansvar å følge opp vedtaket fra Elsäkerhetsverket i de landene som de har solgt produktene sine.

Elsäkerhetsverket sier i sitt vedtak at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse ved å bruke produktene, men de har pålagt Easee å stanse salget og utbedre de feil de har påpekt. Easee har allerede varslet at de vil anke vedtaket.

— Nkom er opptatt av at de produktene som selges i Norge er trygge, og vi vil følge saken i Sverige tett. Samtidig vurderer vi hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å gjøre i denne saken, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Her finner du flere spørsmål og svar