Endelige auksjonsregler

Auksjonsreglene for frekvenstillatelse for Riksblokk II har vært på offentlig høring i seks uker fra 30. september til og med 11. november 2020. Etter høringsfristen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet besluttet at foreslåtte auksjonsregler blir de endelige.

Riksblokk II tildeles ved pengeauksjon

Nkom og Medietilsynet skal tildele henholdsvis frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk II, med varighet fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2031. Tildelingen av Riksblokk II til digital lydkringkasting skjer ved pengeauksjon. Selve auksjonen foregår i flere runder, der det høyeste budet vinner. Vinneren av auksjonen skal betale beløpet tilsvarende det andre høyeste budet.

Kommentarer til høringsinnspillene

Selve høringsinnspillene, og informasjon om hvilke aktører som har gitt disse, vil ikke bli offentliggjort før etter at auksjonen er gjennomført. Bakgrunnen for dette er at høringsinnspill i forbindelse med auksjonsreglene kan tolkes som et utrykk for interesse i auksjonen, og deltakere i auksjonen skal ikke få informasjon om identiteten til øvrige budgivere.

Nkom og Medietilsynet offentliggjør derimot sine kommentarer til høringsinnspillene.

Mer informasjon om auksjonen og kommentarene til høringsinnspillene finner du her.