Om høringen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fikk inn fem høringsinnspill innen fristen 31.12.2020. Nkom har etter vurdering av høringsinnspillene fastsatt forskriften, som i all hovedsak er slik den ble foreslått i høringen. 

EØS-krav til maritimt radioutstyr

Forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr gjennomfører Skipsutstyrsdirektivet (2014/90/EU) og de til enhver tid fastsatte krav som gjelder maritimt radioutstyr i norsk rett.

I tråd med utviklingen er det behov for jevnlige oppdateringer. Den nye endringen i forskriften kom som følge av vedtak 16.7.2020 om en ny forordning i EU-kommisjonens komite for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS). Vedtaket gjaldt forordning (EU) 2020/1170 om utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr.

Endringene i forskriften samsvarer med det materielle innholdet i forordning (EU) 2020/1170.