Norge er ett av de mest digitaliserte landene i Europa, men det meste av den internasjonale elektroniske trafikken fra Norge sendes i dag gjennom Sverige og Københavnområdet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har tidligere påpekt at avhengigheten av én trasé utgjør en sikkerhetsmessig sårbarhet for elektronisk kommunikasjon til og fra Norge. Det er bevilget totalt 100 mill. kr over statsbudsjettet som skal bidra til å forbedre dagens trafikkhåndtering mot utlandet.

Tiltaket skal sikre etablering av en åpen og ikke-diskriminerende grossisttilgang på alternativ sjøfiberforbindelse til utlandet. En slik forbindelse vil bidra til å skape et sikkert og robust tillegg til den dominerende kommunikasjonsveien som i dag går fra Norge via Sverige og København.

Vedtak fra ESA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nkom og har vært i dialog med ESA om rettslige rammer for tildeling av støtten.

15. august ble ordningen formelt notifisert i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(3)(c). Det foreligger nå et positivt vedtak fra ESA i saken. Vedtaket konkluderer med at støtte til etablering av kapasitet i nye sjøfiberkabler anses som forenlig med EØS-avtalen.

Anbudskonkurranse i oktober

Støtten vil bli tildelt etter en anbudskonkurranse. Nkom tar sikte på å utlyse konkurransen i oktober 2019.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)