EU-kommisjonen vurderer å sette krav til opplasting av visse typer programvare til spesifikke kategorier av radioutstyr i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Den offentlige høringen skal samle innspill til en mulig ny regulering for å sikre at radioutstyret fortsatt er i samsvar med regelverket, også etter at ny programvare er installert. 

Radioutstyr som selges i Norge og andre EØS-land skal oppfylle krav til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og frekvensbruk i radioutstyrsdirektivet. EU-kommisjonen kan bestemme at visse kategorier av radioutstyr skal ha tilleggskrav. Dette for å sikre at radioutstyret ikke bryter med regelverket etter at ny programvare er installert. 

Nkom følger opp i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp prosessen fra norsk side gjennom deltakelse i RED EG, som er EU-kommisjonens ekspertgruppe knyttet til radioutstyrsdirektivet. 

Nkom oppfordrer spesielt produsenter av radioutstyr til å benytte muligheten for å gi innspill til en mulig ny regulering.

Tidsrom for innspill

Innspill kan gis i perioden 25. mai til 14. september 2020 via denne lenken.

EU-kommisjonen har tidligere publisert et veikart for utredningen, og den offentlige høringen er en del av denne prosessen.

Ny programvare kan få alvorlige konsekvenser

Opplasting av ny programvare kan endre måten utstyret virker på. I verste fall kan ny programvare endre den tiltenkte eller forutsigbare bruken av utstyret fullstendig.

Programvare kan kontrollere egenskaper til radioutstyret og aktivere eller deaktivere eksterne enheter eller komponenter, tillate et økt strømforbruk eller endre utgangseffekt for radioutstyret. Dette kan påvirke utstyrets elektriske sikkerhet i negativ retning. 

Chipsett og kretskort med radiofunksjonalitet vil kunne operere over flere frekvensbånd. Opplasting av ny programvare til radioutstyr kan endre utstyrets egenskaper og medføre ulovlig frekvensbruk. 

Det kan få alvorlige følger dersom utstyret bruker frekvenser som for eksempel er forbeholdt nødetatene. Det kan også få konsekvenser dersom opplasting av programvare gjør at utstyr ikke fungerer sammen med annet utstyr, slik det er tenkt. 

En regulering under radioutstyrsdirektivet som EU-kommisjonen nå utreder, er ment å sikre at kravene til sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og frekvensbruk er ivaretatt i hele utstyrets levetid.