Skal unngå forstyrrelser mellom elektriske apparater

Alle elektriske apparater eller installasjoner kan påvirke hverandre, som forstyrrelser mellom TV-apparater, mobiltelefoner, radioer og nærliggende vaskemaskiner eller elektriske ledninger. 

Elektromagnetisk kompatibilitet er elektriske apparater og utstyrs evne til å fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å påføre annet elektrisk utstyr i dette miljøet uakseptable forstyrrelser som elektrisk støy.

EU-kommisjonens høring

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) skal begrense uønsket elektromagnetisk utstråling fra slikt utstyr for å unngå forstyrrelser. Elektriske apparater som selges i Norge og andre EØS-land, og også installasjoner, skal oppfylle kravene i direktivet. 

EU-kommisjonen ønsker å vurdere om direktivet fremdeles er egnet for formålet, og ber om innspill fra alle som ønsker det gjennom en offentlig høring. 

Evalueringen har til hensikt å samle informasjon for å identifisere mulige behov for regulatoriske og ikke-regulatoriske korrigerende tiltak, sett i lys av den teknologiske utviklingen. 

Nkom følger opp i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp EMC-direktivet gjennom deltakelse i EU-kommisjonens ekspertgruppe EMC WP. 

Frist for innspill

Innspill kan gis i perioden 9. oktober 2020 til 29. januar 2021 via denne lenken til høringen