Endringer i Standardiseringsordningen for Europeiske interesser

EU-kommisjonen understreker at standardisering er viktig for Europas konkurranseevne, teknologiske suverenitet, evne til å redusere avhengigheter og beskyttelse av Europas verdier, inkludert våre sosiale og miljømessige ambisjoner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i standardiseringsaktiviteter i europeiske og internasjonale standardiseringsorganisasjoner og sørger for nasjonal oppfølging av dette arbeidet innen ekom. Vi er blant annet nasjonalt kontaktpunkt for ETSI og gjennomfører høringer og avstemninger for ETSI i Norge.

– Standarder som er på høring blir publisert på vår nettside om standardisering. Vi oppfordrer til å studere forslagene fra EU og gi innspill til høringen hvis du har synspunkter på forslaget, sier sjefingeniør Roger Marthinsen i Nkom.

– Standarder brukes i nesten alle deler av samfunnet og beskriver hvordan produkter, tjenester og prosesser skal defineres, og hvilke tekniske krav som stilles til produktet. De forenkler produsenters og leverandørers arbeid med å sikre at produkter er i overensstemmelse med samfunnets krav til sikkerhet, kvalitet og andre egenskaper, forteller Marthinsen.

EU-kommisjonens forslag på høring med frist 7. april

EU-kommisjonen er bekymret fordi de mener at multinasjonale selskaper har for stor påvirkningsevne i de europeiske standardiseringsorganisasjonene. Kommisjonen har derfor lansert forslag til endringer i Standardiseringsforordningen. Du kan gi innspill til dette forslaget på EU-kommisjonens nettside innen 7. april 2022:

Høringsforslaget fra EU-kommisjonen

– EU-kommisjonen peker på at Europas ambisjoner mot en klimanøytral, robust og sirkulær økonomi ikke kan leveres uten standarder for testmetoder, styringssystemer og samvirkingsløsninger. I det globale kappløpet om digitalt lederskap er evnen til å forme standarder for digitale produkter, prosesser og tjenester, som globale målestokker, avgjørende for Europas konkurranseevne, sier Marthinsen.

Europeiske standardiseringsorganisasjoner

Innen det europeiske standardiseringssystemet har de europeiske standardiseringsorganisasjonene ETSI, CEN og CENELEC en privilegert og fremtredende rolle. De er de eneste organisasjonene som er kvalifisert til å arbeide med standardiseringsforespørsler utstedt av kommisjonen.

Denne rollen kommer fra valget om å be disse organisasjonene om å utvikle standarder og standardiseringsleveranser i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering, Standardiseringsforordningen