Det er et nasjonalt mål at alle husstander skal ha tilgang til bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s. På landsbasis er 87,7 prosent tilknyttet til 100 Mbit/s eller mer, og 94 prosent kan enkelt tilknyttes eksempelvis gjennom å koble huset sitt på fiberkabler som ligger i gaten utenfor dem. Om vi ser til mer spredtbygde områder så synker andelen til hhv. 58,6 og 72 prosent. 

2022 100 Mbps.png
Denne figuren viser nasjonale tall for de som er koblet på 100Mbit/s . Den mørkeblå søylen viser 2021- tall, mens det oransje feltet viser veksten fra 2021. Klikk på bildet for å laste ned høyoppløst versjon av figuren.


Se alle tall i ekomstatistikken på nkom.no

2022 100 Mbps spredtbygd.png
Denne figuren viser andelen som er koblet på 100 Mbit/s i spredtbygde områder. Den mørkeblå søylen er 2021-tall, mens det oransje feltet viser veksten fra 2021. Klikk på bildet for å laste ned høyoppløst versjon av figuren.


Sammenlignet med i fjor er veksten i bredbåndsutbyggingen på 3,2 prosentpoeng på nasjonalt nivå.

— Det er bra at så mange har tilgang til raskt internett på landsbasis. Det er noen områder i landet der utviklingen går litt saktere enn den burde. Det er derfor viktig at aktørene fortsetter arbeidet for å dekke disse hullene, sier Kenneth Olsen som er fungerende avdelingsdirektør for Marked og tjenester i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Bilde av Kenneth Olsen
Kenneth Olsen er fungerende avdelingsdirektør for Marked og tjenester i Nkom


Grunnleggende internettilgang

Internettilgang på 30 Mbit/s er et minimum av hva som er nødvendig for å kunne bruke internett til de tingene du normalt sett trenger å gjøre f.eks. jobbe, være på sosiale medier og lignende. Om lag  36 000 husstander i distriktene har likevel ikke denne tilgangen. 

—Vi håper at tilbyderne ser nytten i å bygge ut i områder som kommer spesielt dårlig ut. Dette er områder som kanskje heller ikke har muligheter til å koble seg på fast- eller mobilt bredbånd med tilstrekkelig kapasitet, og det blir derfor ekstra sårbart for mennesker som bor i disse områdene, sier Olsen i Nkom

2022 30 Mbps spredtbygd.png
Her er tallene for 30 Mbit/s. Denne hastigheten regnes som grunnleggende internettilgang. Mørkeblå søyle viser tilgangen til 30 Mbit/s i hele fylke samlet, og den oransje viser tilgangen til samme hastighet i spredtbygde områder i fylkene. 

FAKTA: 

  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem ferske tall for den regionale bredbåndsdekningen i Norge.
  • Tallene er innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge og gjelder per 30. juni 2022.
  • Her kan du finne alle tall fra undersøkelsen
  • NYHET! Her kan du se en enklere fremstilling av tallene