Trenden med å kun ha internettabonnement og bruke streamingtjenester på TV som Netflix og NRK TV økte med mer enn 32 prosent fra 2022 til 2023. Ved utgangen av 2023 hadde 13 prosent av husholdningene kun internett-pakker.

– Det vanligste er imidlertid fortsatt å ha en kombinasjon av både internett og TV fra sin leverandør. Fremdeles er det slik at nærmere 80 prosent av husholdningene har en slik løsning hjemme , sier seksjonssjef i Nkom, Øyvind Halvorsen.
 

AnsatteNkom2022-81.jpg


Noe av årsaken til dette kan være at mange tilbydere tilbyr abonnement for bredbånd og TV som en pakke med lavere pris enn for prisen av enkelttjenestene.

– Det er denne pakkeløsningen som tilbyr flere tjenester sammen som nok bidrar til at så mange husstander fremdeles har en slik variant. Det viktige er at forbrukere tenker over hva de har behov for, og at de får gode tjenester til rimelig pris.

Om Ekomstatistikken

Nkom samler flere ganger i året inn data fra de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Dataene bearbeides og publiseres som helårs- og halvårsstatistikk, og beskriver viktige utviklingstrekk i ekomsektoren og bruken av tjenestene den leverer. I tillegg inngår dataene i en rekke av vedtakene eller analysene Nkom gjør for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt.

Ekomstatistikken 2023.