Digital Services Act (DSA) skal regulere tjenester og plattformer på internett, og håndhevingen av lovverket vil kreve et bredt spekter av kompetanse knyttet til internetts økosystem. I løpet av denne våren blir strukturene for regulering av digitale tjenester gjort klart innen EU. I Norge er det ikke foreløpig avklart hvem som blir DSA-koordinator.  

– Ekom-myndigheter har bred internettkompetanse og lang erfaring med tilsyn med aktørene i bransjen. Det gjelder også for Nkom. Vi er kandidat til å bli DSA-koordinator i Norge, og vi er klare for å samarbeide med institusjonene i Europa og andre tilsynsmyndigheter her hjemme. Vårt felles mål er å sikre et trygt og demokratisk internett for innbyggerne våre, sier seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Lars Edvard Storjord. 

Dette er DSA 

DSA er et europeisk lovverk som skal regulere tjenester og plattformer på internett. Lovverket omhandler mange aspekter ved digitale kommunikasjonstjenester, alt fra nettbutikker og markedsplasser til algoritmer og sosiale medier.  

Hovedmålet med regelverket er å sørge for at det blir tryggere for oss å bruke tjenester på internett. Blant annet må aktører som Google, Meta og Youtube være mer åpen om hvordan plattformene deres fungerer og hvordan de leverer tjenester til dem som bruker dem, hvordan de bruker og behandler opplysninger om oss, og hvilken risiko plattformene kan utgjøre for utøvelse av demokratiske rettigheter.  

Du kan lese mer om Digital Services Act her

Den nasjonale DSA-koordinatoren får hovedansvaret for all håndheving av regelverket. I tillegg vil det utpekes andre kompetente myndigheter som har ekspertise og ansvar for sektorspesifikke oppgaver. Den nasjonale koordinatoren skal også sikre samarbeid med Kommisjonen i EU og de øvrige landenes nasjonale DSA-koordinator.  

– Skulle Nkom bli utpekt som nasjonal koordinator vil vi med vår omfattende markedskunnskap og internasjonale nettverk bidra til å oppfylle forpliktelsene Norge har for å sikre gode digitale tjenester. Det blir viktig når tilsyn skal gjøres overfor globale plattformaktører som Google, Meta, Amazon, Zalando og Microsoft, slår Storjord fast.  

Oversikten viser at 13 ekomregulatører får koordinatoransvaret alene, mens syv skal samarbeide med andre myndigheter. De fleste nordiske landene har pekt på ekomregulatøren.  

Oversikt over DSA-koordinatorer

Oversikten over innstilte og utpekte DSA-koordinatorer i andre land fordeler seg slik:   

Oversikt over DSA-koordinatorer
Kilder: Cullen International og Bird & Bird via Lexology  

*Irland er i en særstilling fordi mange globale medieplattformer er etablert med hovedsete i landet. Irland har løst det med å gi koordinatorrollen til et nyopprettet tilsyn.