Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en markedsanalyse som konkluderer med at det er behov for en ny reguleringsperiode på tre til fire år og at Telenor fremdeles har en sterk markedsstilling. Nkom ber nå om kommentarer fra markedsaktørene og andre interessenter i en åpen høring. 

 — Som myndighet skal vi legge til rette for økt konkurranse i mobilmarkedet og sørge for at norske forbrukere får gode og rimelige mobiltjenester. Det beste vil være om markedet ikke trenger regulering fra myndighetene i fremtiden, sier seksjonssjef i Nkom Inger Vollstad.  

seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom
Inger Vollstad er seksjonsjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Behov for regulering av mobilmarkedet

Det er svært kostbart og ressurskrevende å bygge mobilnett i Norge, hvor vi har krevende topografi og spredt befolkning. Telenor og Telia har vært de to eneste aktørene med landsdekkende mobilnett. Konkurranse om å tilby best dekning har imidlertid ført til at vi har mobilnett i verdensklasse når det gjelder dekning og kvalitet.  

— For å legge til rette for valgmuligheter og rimelige priser for sluttbrukere, har Nkom ilagt Telenor forpliktelser til å gi tilgang til sitt nett slik at utfordrere som selv ikke har eget mobilnett kan tilby mobiltjenester og bidra til konkurranse i sluttbrukermarkedet, sier Vollstad. 

Ingen andre mobiltilbydere i Norge eller våre naboland, har like god inntjening per kunde som Telenor i Norge.

Telenor har fremdeles en særskilt sterk posisjon i markedet

Telenor er fremdele den største tilbyderen i markedet målt på omsetning og abonnement.  

— Telenor er særlig sterk i bedriftsmarkedet. Norske sluttbrukere er generelt opptatt av mobildekning når de velger mobilselskap. Undersøkelser viser at Telenors kunder er enda mer opptatt av dekning enn andre kunder, og at de har sterke preferanser for Telenors nett som gjør at svært mange ikke ønsker å bytte. I tillegg har Telenor lykkes med å differensiere sine produkter, blant annet ved å tilby tilleggstjenester som også underbygger lojaliteten til selskapet. Dette gjør at selskapet kan ta seg bedre betalt enn andre aktører i markedet. Ingen andre mobiltilbydere i Norge eller våre naboland, har like god inntjening per kunde som Telenor i Norge. Nkom mener dette sammen med andre forhold underbygger konklusjonen om at Telenor fremdeles har en sterk markedsstilling i mobilmarkedet.  

Det tredje nettet

Det viktigste målet for reguleringen i mobilmarkedet er å legge til rette for et tredje konkurransedyktig mobilnett som kan utfordre de to etablerte netteierne. Dette skal bidra til en langsiktig og holdbar konkurranse som gjør at det ikke lenger er behov for regulering av markedet slik som i dag.   Etter at mobilselskapet ice ble kjøpt opp av Lyse, har ice lansert store utbyggingsplaner for de neste årene.  

Inger Vollstad i Nkom kommenterer videre: 
— Det ligger til rette for at Norge kan få et tredje konkurransedyktig mobilnett, men frem til vi har tre konkurrerende mobilnett, er det behov for regulatoriske tiltak som sikrer at både ice og andre mindre utfordrere uten eget mobilnett kan konkurrere.

Om høringen

Vi ber nå om innspill til utkastet til markedsanalyse som skal danne grunnlag for videre regulering. Frist for å gi innspill er 28. april 2023. 

Les mer om utkast til markedsanalyser