EU har nå endelig bestemt at en rekke elektroniske produkter skal bruke det som kalles USB-C til å lade med. Reguleringen innebærer også at forbrukere kan velge om de vil kjøpe produktet med eller uten lader, og det skal være tydelig merket om produktet inneholder lader eller ikke.

Det er Nkom som er ansvarlig for å utarbeide forskrifter i forbindelse med det nye direktivet, og det er også de som vil kontrollere at produktene som selges oppfyller kravene.

– Dette er et viktig bidrag for å redusere mengden med elektrisk avfall og for å få ned forbruket av råvarer og CO2-utslipp.  Dette er et eksempel på at endring av regelverk skaper gevinster både for forbrukere og miljø uten at det går på bekostning av den nytten vi har av produktene, sier seksjonssjef i Nkom Frode Målen.

Fra 7. desember 2024 skal USB-C være ladestandard dersom du kjøper disse produktene i EØS: 

  • Mobiltelefoner, nettbrett og lesebrett 
  • Digitalkameraer
  • Videospillkonsoller
  • Høretelefoner (hodetelefoner og øretelefoner)
  • Bærbare høyttalere
  • Trådløse mus og trådløse tastaturer
  • Bærbare navigasjonssystemer
  • For bærbare datamaskiner gjelder kravet fra 7. april 2026.

Innspill til høringen 

Innspill til høringen kan sendes til firmapost@nkom.no innen 15. april 2024.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29 eller seksjonssjef Frode Målen på e-post frm@nkom.no, telefon 22 82 46 04. 

Publisering av høringsinnspill  

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.