Etter søknadsfristen 1. september forelå det konkurrerende søknader til frekvensressursene og anleggskonsesjonen for Riksblokk II. Nkom og Medietilsynet har derfor startet arbeidet med auksjonen, som er planlagt gjennomført i desember i år.  

Auksjonsregler på offentlig høring

Nkom og Medietilsynet vurderer nå auksjonsformat og utarbeider auksjonsregler for auksjonen av Riksblokk II. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Offentlig høring av auksjonsreglene er planlagt i oktober.

Riksblokk II

Spektrumstillatelsen i Riksblokk II omfatter kanal 11A (216,160-217,696 MHz) og 12A (223,168-224,704 MHz), som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Tillatelsen tildeles med varighet til og med 31. desember 2031.

Kontaktperson hos Medietilsynet er Nina Bjerke. Telefon +47 41 93 41 54