Etter en gjennomgang av innkomne søknader har Nkom og Medietilsynet konstatert at det foreligger overskuddsetterspørsel etter spektrumstillatelse og anleggskonsesjon for DAB lokalradio i lokalregion 2. Som en følge av etterspørselen, har Nkom startet arbeidet med å planlegge auksjon i dette lokalområdet.

Auksjonsregler på offentlig høring

Nkom og Medietilsynet er nå i gang med å vurdere auksjonsformat og utarbeide auksjonsregler. Auksjonsreglene skal på offentlig høring før de blir endelig fastsatt. Tidsplan for den videre prosessen vil bli publisert så raskt som mulig.

For informasjon om utlysning publisert 30. oktober, se her.