I 2022 fikk i underkant av 190 000 nye husstander tilgang til fiber, men valgfriheten er allikevel ikke veldig god. I alle fylker unntatt Oslo hvor mange også har tilgang til kabel-TV, er den nye fiberaksessen eneste kablede tilbud til husholdningene. Og de som har fått tilgang til fiber i 2022 bor stort sett i tettbygde strøk, med unntak av Innlandet hvor over halvparten av alle nye husstander som fikk tilgang til fiber, ligger i spredtbygde strøk. 

Bilde av Kenneth Olsen
Kenneth Olsen er fungerende avdelingsdirektør for Marked og tjenester i Nkom


Fungerende avdelingsdirektør for Marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen mener det er nødvendig å jobbe for å bedre konkurransen flere steder. 

Se alle tall i ekomstatistikken på nkom.no

— Rundt 1,3 millioner husstander har bare mulighet for kablet nett hos én tilbyder. Tilgang til elektronisk kommunikasjon er avgjørende i vår tid, og flere tilbydere øker konkurransen og robustheten.

FAKTA: 

  • Med kablet nett mener vi fiber og kabel-TV. 
  • Tilbyder med egen infrastruktur betyr den som eier kabelen inn til huset ditt.


Tall fra samme undersøkelse viser at i underkant av 39 prosent av husstandene på landsbasis kan velge fiber eller kabel-TV fra to eller flere tilbydere. Tilgangen i Oslo og Troms og Finnmark er vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet, men i den andre enden av skalaen finner vi Innlandet hvor kun en av fire husholdninger tilbud om kablede nett fra minst to leverandører

 

Tilbyder kablet.png
Tallene viser fiber og kabel-TV i ditt fylke og hvor mange som har tilgang til kun en leverandør og hvor mange som har tilgang til to eller flere. Klikk på bilde for å laste ned høyoppløst versjon av figuren

 

Situasjonen er noe bedre om man inkluderer fast trådløst bredbånd. Da vil 49 prosent av alle husstander i Norge har tilgang til minst 100 Mbit/s fra to eller flere leverandører. 
 

Tilbydervalg alle.png
Tallene viser tilgangen til flere aktører dersom man inkluderer fast trådløst bredbånd. Klikk på bilde for å laste ned høyoppløst versjon av figuren

FAKTA: