Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført varslet tilsyn med i alt syv mobiloperatører og friskmelder kun to av disse. Telenor og NextGenTel hadde ingen avvik, mens det hos Fjordkraft, Telia, Happybytes, Iplink og Primafon er funnet avvik. Tilsynet ble gjennomført som et praktisk tilsyn hvor Nkom opprettet abonnement med hemmelig nummer hos aktørene, og deretter overførte abonnementene med hemmelig nummer til nye aktører.  

Nå får mobilselskapene svært kort frist for å rette opp feilene, og samtidig dokumentere at rutinene skjerpes.  

Kamilla Sharma, avdelingsdirektør for marked og tjenester

 

– Vi ser svært alvorlig på saken. Mennesker kan ha et sterkt behov for anonymitet, for eksempel ved voldstrusler eller sjikane. Hemmelig telefonnummer kan gi ekstra sikkerhet og beskyttelse i slike tilfeller, og det er derfor svært bekymringsfullt at tilsynet avdekket alvorlige brudd på regelverket. Det kan utgjøre en fare for liv og helse, og det er også derfor vi har bedt mobiloperatørene som ikke følger loven om å rydde opp raskt, sier Kamilla Sharma som er avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom. 

Alle selskaper som tilbyr telefoni i privatmarkedet fikk den 20.10.2023 tilsendt et tilsynsbrev som redegjorde for det kommende tilsynet og hvilke kriterier de måles opp mot. Utvalg av tilsynsobjekt medførte at tilsynet omfattet om lag 95 prosent av de som har kjøpt tjenesten hemmelig nummer i Norge. 

Tilsynet har avdekket brudd på kravet om skjult nummervisning og videreføring av hemmelig nummer ved flytting av et mobilabonnement fra et selskap til et annet. Det er funnet avvik både hos de mobilselskapene som gir fra seg et mobilabonnement og de selskapene som tar imot nye abonnenter på tjenesten hemmelig nummer. Det er også avdekket mangelfull informasjon til kundene om tjenestens innhold.  

 – Det er avgjørende at folk har tillit til digitale tjenester, og at man kan stole på at de tjenestene som leveres av norske mobiloperatører. Vi er overrasket over at avvikene er så omfattende, og vi oppfordrer alle de som har hemmelig nummer til å undersøke med sitt mobilselskap om tjenesten de har fått er håndtert på korrekt vis, sier Sharma.  

Telefonitilbydere som ikke har vært omfattet av tilsynet vil også bli bedt om å dokumentere at de følger regelverket for tjenesten. Tilsynsrapporten og dens konklusjoner er foreløpige og kan bestrides av mobilselskapene. Nkom har likevel valgt å offentliggjøre informasjonen av bekymring for at det finnes brukere som i dag har tjenesten “hemmelig nummer”, men som ikke får den ekstra beskyttelsen som tjenesten skal gi.