Jaktradio er en av mange typer «walkie-talkie » som brukes for å dekke ulike sambandsbehov. Andre eksempler kan være kommunikasjon under redningsaksjoner, på idrettsarrangementer eller i anleggsvirksomhet. Disse sambandene kalles for profesjonell/privat mobil radio (PMR), og er en effektiv og rimelig måte å kommunisere på.
 
Det kreves tillatelse for å benytte seg av PMR, og bruken er begrenset til spesifikke kanaler. Dette gjelder også for jaktradio.

Hvordan skaffer jeg jaktradiolisens?

Norges Jeger- og Fiskerforbund har frekvenstillatelse fra Nkom til bruk av jaktradio i Norge, og har dermed ansvaret for å forvalte bruken av disse frekvensene. Det betyr at det er NJFF som gir ut jaktradiolisens.
 
Dersom du er medlem i NJFF trenger du ikke foreta deg noe. Jaktradiolisens er inkludert i medlemskapet, og gir fri bruk av jaktradiokanalene. Det er allikevel viktig at du setter deg inn i reglene for bruk.
 
Hvis du ikke er medlem av NJFF, har du ikke tillatelse til å benytte jaktradio uten å kjøpe lisens. Lisensen kan kjøpes på NJFF sine nettsider – denne koster 250kr og må fornyes årlig. 

Dette må du tenke på

Selv om du har jaktradiolisens, er det ikke "fritt frem" for hvordan du bruker den. 
 
Først og fremst er det viktig å kun benytte frekvensene du har tillatelse til. Det er satt av seks egne kanaler til bruk av jaktradio, og det er disse du har tilgang til med jaktradiolisens. Som regel vil kanalene allerede være lagt inn når du kjøper ny jaktradio – ofte sammen med svenske jaktkanaler og sikringsradiokanaler , som du derimot ikke har tillatelse til å bruke uten å søke Nkom og Sikringsradioen AS.
 
Selv om det kan virke ufarlig å benytte andre frekvenser, kan det i noen tilfeller få alvorlige konsekvenser. Benytter man kanaler uten tillatelse, kan dette nemlig forstyrre, forsinke eller blokkere annen viktig kommunikasjon. For eksempel kan feil bruk av sikringskanalene i verste fall føre til at nødmeldinger ikke kommer frem eller at redningsaksjoner blir forhindret – noe som setter liv og helse på spill. 
 
Prøv også å begrense bruk av jaktradioen til viktig informasjon, da overdreven bruk kan forstyrre andre brukere.
 
I denne videoen kan du lære mer om riktig bruk av PMR og hvorfor det er viktig: 

 
Til slutt er det viktig at du kjøper jaktradio fra en godkjent radioforhandler. De har ansvar for at utstyret de selger er i henhold til gjeldende regelverk, og har en lovpålagt plikt til å veilede deg i bruk av jaktradioen. 

Huskeregler for bruk av jaktradio

•   Du må ha gyldig jaktradiolisens (gis av Norges Jeger- og Fiskerforbund)
•   Du kan kun benytte frekvensene du har tillatelse til 
•   Unngå overdreven og unødvendig bruk av jaktradio
•   Kjøp kun jaktradio fra en godkjent radioforhandler
 

Relaterte lenker

Profesjonell/privat radio (Nkom)
Informasjon om jaktradiolisens og kanaler (NJFF)
Sikringsradioen AS