— Ekomnettene i Norge er generelt robuste, og vi har tre mobilaktører som i større eller mindre grad har eget nett. Når det nå varsles ekstremvær i store deler av Sør-Norge, er det muligheter for brudd både i strømnett og ekomnettene. Nkom har derfor hevet beredskapen, og samtidig bedt ekomaktørene om å si fra dersom de opplever små eller større hendelser som påvirker tilgang til internett og mobiltelefoni, sier sikkerhetsdirektør i Nkom, Elise Lindeberg.

3 tips til deg dersom strøm og mobilnett er nede:

  • Husk at du kan ringe nødetatene også om du mangler mobildekning fra ditt mobilselskap. Dette forutsetter likevel at det finnes mobildekning fra minst et mobilselskap der du befinner deg.
     
  • Dersom familien, naboen eller de du har rundt deg har abonnement hos ulike operatører, så kan det hende at deres mobildekning fungerer, selv om din ikke gjør det.
     
  • Husk at du kan bruke PCen og elbilen din som strømkilde dersom strømmen er borte og du trenger å lade telefonen.

Her kan du lese hva regjeringen skriver om situasjonen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stor-fare-for-flom-og-jordskred-med-ekstremvaret-hans/id2990489/