Koordinering av dagens frekvensbånd for mobilkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har foreslått å samle alle avtaler om relevante frekvensbånd i grenseområdene i ett dokument, og har utarbeidet og forhandlet fram en ny felles trilateral koordineringsavtale med Sverige og Finland.

Per i dag eksisterer det flere koordineringsavtaler for ulike frekvensbånd. Avtalene er til dels utdaterte og lite tilpasset dagens behov, og er inngått som bilaterale avtaler for de enkelte frekvensbåndene mellom Norge og naboland på ulike tidspunkt.

Myndighetene i nabolandene er enige med Nkom i at det blir enklere å vedlikeholde ett dokument enn flere dokumenter som omhandler de ulike frekvensbåndene.

Nå er planen at koordineringsavtalen blir et levende dokument som oppdateres jevnlig. 

Mer informasjon om avtalen og høringen finner du her