Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har utarbeidet utkastet til en norskspråklig versjon av standarden EN 301 549 V3.2.1 etter avtale med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er nasjonalt kontaktpunkt overfor ETSI i Norge.

- Arbeidet med å oversette versjon 2.1.2 som var ferdig i 2021, har vært et godt utgangspunkt for oversettelse av versjon 3.2.1. Det er et grundig arbeid som ligger bak dette utkastet til norsk oversettelse, som vi nå sender på høring. Standarden som nå er oversatt til norsk, er av stor verdi for universell utforming av IKT-produkter og -tjenester innen både privat og offentlig sektor, sier avdelingsdirektør John Eivind Velure i Nkom.

Universell utforming av IKT-produkter og -tjenester

Standarden inneholder krav til universell utforming for IKT-produkter og -tjenester og skal legge til rette for økt digital deltakelse for alle i samfunnet. 

EN 301 549 er en harmonisert europeisk standard som anvendes til å vurdere samsvar med grunnleggende krav som stilles i Nettilgjengelighetsdirektivet, Web Accessibility Directive (WAD), om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Standarden vil trolig også bli benyttet i forbindelse med innføring av nye krav som stilles i EUs Tilgjengelighetsdirektiv, European Accessibility Act (EAA).

Lenke til utkastet til norsk oversettelse er tilgjengelig på Nkoms webside for standardisering. Der kan man også finne lenke til standard kommenteringsskjema som brukes for å kommentere på utkastet. Skjemaet kan vedlegges epost som merkes med «Sak 2204397» og sendes til firmapost@nkom.no innen 31. mai 2022.