Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer forslaget til ny regulering i samarbeid med regulatørene i Europa, og gir felles innspill til Kommisjonen gjennom BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications).

Høringen er åpen for aktørene i markedet som kan gi innspill direkte til Kommisjonen.

Foreslår nye maksimalpriser

Gjeldende regulering varer frem til 30. juni 2022 og Kommisjonen mener reguleringen må forlenges for å sikre «Roam Like at Home» for forbrukere og bedrifter etter dette tidspunktet.

Det nye forslaget omfatter blant annet nye maksimalpriser.

Her finner du høringsforslaget

Internasjonal gjesting

Internasjonal gjesting (roaming) skjer når en mobilkunde som reiser utenlands, bruker mobilnettet til en mobiloperatør i landet vedkommende besøker. Hovedregelen for internasjonal gjesting er at bruk av mobiltelefon, både samtaler, SMS og datatrafikk, ikke skal koste mer på reise innenfor EØS enn hjemme (Roam Like at Home).

Høringsfrist 26. april

Forslaget er på høring frem til 26. april 2021.

Her finner du mer informasjon om forslaget til regulering