Investeringene i fastnett skal bidra til å gi raskt internett til alle i hele Norge. Dekningsundersøkelsen som ble presentert høsten 2023 viste at 96,6 prosent av norske husholdninger har tilgang til raskt internett. 3/4 av dette investeringsbeløpet er ifølge tilbyderne knyttet til utbygging av fiber. Det resulterte i at dekningsgraden for fiber økte med over 5 prosentpoeng i 2023, og ga om lag 125 000 nye husstander tilgang til høyhastighets bredbånd.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure, Spektrumsavdelingen i Nkom

–Investeringene ga i tillegg mer enn 230 000 husstander muligheten til å velge blant flere internettleverandører . Det er bra at konkurranse og at valgfriheten til forbrukere øker. Det har ofte en positiv betydning for tjenestene som tilbys og prisen du som kunde må betale, samtidig som det styrker motstandsdyktigheten i nettene, sier fungerende direktør i Nkom John-Eivind Velure.

Altibox-partnerskapet investerer mest i internettilgang. Sammen med Telenor, Globalconnect, Telia, Tampnet og Enivest står de samlet for rundt 90 prosent av investeringene.

For mer informasjon, vennligst se den fullstendige rapporten Ekomstatistikken 2023.

Om Ekomstatistikken
Ekomstatistikken er en årlig rapport som presenterer investeringstallene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Rapporten gir en detaljert oversikt over investeringene og utviklingen i sektoren.