560 millioner til distriktsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i slutten av september en auksjon av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene, hvor auksjonsprovenyet totalt ble på 3 892 612 000 kroner. Alle de fire vinnerne i 5G-auksjonen har nå påtatt seg utbyggingsforpliktelser etter auksjonen, og får dermed rabatt på provenyet.

Det betyr at inntil 560 millioner kroner skal brukes til å investere i forbedret bredbåndsdekning i distriktene. Utbyggerne skal levere trådløst bredbånd med datahastighet på minst 100/10 Mbit/s til husstander og bedrifter som ikke har tilbud om dette i dag. Utbyggingen må gjennomføres innen sommeren 2025.

Bygninger som omfattes av ordningen

Nkom offentligjorde før auksjonen en foreløpig oversikt over hvilke bygninger som var aktuelle for å omfattes av ordningen.  

I etterkant av auksjonen gjorde Nkom en mindre justering i metoden for å identifisere hvilke bygninger som omfattes av ordningen, og publiserte 29. oktober en oppdatert oversikt. Fordi justeringen ble gjort etter auksjonen, og da potensielt kunne påvirke beslutningsgrunnlaget for å påta seg utbyggingsforpliktelsen, fikk Ice anledning til å revurdere sin beslutning.

Detaljer om auksjonen og utbyggingsforpliktelsen finner du her.

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet