Ingen bud i frekvensauksjonen

Frekvensauksjonen av lokal DAB i region 21 i Sogn startet 16. oktober. Det var åpent for registrering og budgivning frem til 13. november klokken 1200.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet mottok ingen bud innen fristen og auksjonen ble avsluttet uten en vinner. Markedet ble gitt anledning til å konkurrere om ressursen uten resultat, og auksjonsprosessen er nå avsluttet.

Søknad fra 7. desember klokken 1200

Nkom og Medietilsynet ønsker at ressursen tas i bruk, og har besluttet at lokal DAB i region 21 i Sogn nå skal tildeles etter «først til mølla-prinsippet».

Det åpnes for å søke i tråd med denne ordningen fra 7. desember 2020 klokken 1200.

Ordningen vil fungere frem til og med 1. juni 2021.

Søknader mottatt før 7. desember 2020 vil automatisk bli avslått.

DAB lokalradio i region 21 består av kommunene Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund og Gulen. Mer informasjon om frekvensressursen

Først til mølla-prinsippet

Med «først til mølla-prinsippet» menes at den søknaden som først mottas til oppført e-post adresse er først i retten om frekvensressursen.

Dersom søknad fra flere aktører kommer inn samme dag, vil tilsynene også kunne benytte klokkeslett for innkommet søknad for å avgjøre hvilken søker som leverer først.

Søknad sendes til

Søknad sendes per e-post til: firmapost@nkom.no

med kopi til Nicolay.Eckhoff@nkom.no og Oystein.Karlsen@nkom.no

Ordningen gjelder kun region 21

Nkom og Medietilsynet understreker at overnevnte ordning kun gjelder for DAB region 21. Før tildeling av andre ledige regioner i lokal DAB må det gjennomføres kartlegging av etterspørsel før tildelingsform bestemmes.