John-Eivind Velure er avdelingsdirektør i Spektrumsavdelingen og nestleder i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Velure er sivilingeniør fra NTNU, og har jobbet i Nkom siden 2004.

Sikrer elektronisk kommunikasjon i krisetider

- Som fungerende direktør skal jeg gjøre mitt beste for at Nkom skal levere på samfunnsoppdraget også i krisetid. Arbeidet vårt utføres nå fra hjemmekontor. Vi holder trykket oppe og har god dialog med tilbyderne for å sikre stabile og gode nett. Elektronisk kommunikasjon er viktigere enn noen gang, sier John-Eivind Velure.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å ansette ny direktør i Nkom.

Espen Slette fungerende avdelingsdirektør

Fagsjef Espen Slette er fra 14. april fungerende avdelingsdirektør i Spektrumsavdelingen.