Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for oppfølging av utstyr til elektronisk kommunikasjon på det norske markedet. Dette vil omfatte utstyr, deriblant elbilladere som kommuniserer via for eksempel WiFi, bluetooth, 4G/5G eller kabel. 

John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom
John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom


— Det som kommer frem i rapporten fra Elsäkerhetverket ser alvorlig ut, men det er viktig å understreke at det ikke foreligger endelig konklusjon i saken. Easee har frist til 13. februar med å komme med tilbakemelding til de svenske myndighetene og Elsäkerhetsverket vil vurdere dette svaret før de konkluderer i saken. Antallet produkter som er tatt i bruk og de mulige konsekvensene som er forbundet med feil i konstruksjon eller installasjon, gjør at Nkom allerede har planlagt å gjennomføre kontroll av elbilladere på det norske markedet i 2023, sier John-Eivind Velure. Han er avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nkom.  

Felles regler

Nkom vil følge opp saken, og ta initativ til en dialog med Elsäkerhetverket. Dersom svenske tilsynsmyndigheter fatter vedtak som rammer Easee kan det få konsekvenser for selskapet, også i Norge.  

— Det er felleseuropeiske regler som gjelder. Om produktet ikke tilfredsstiller de reglene, og det er alvorlige brudd, og om et omsetningsforbud trer i kraft, må vi følge det opp på norsk side. 

Produsentene ansvarlige

Nkom vil understreke at det er produsentenes og importørenes ansvar at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er sikkert i bruk. Produsenten er ansvarlig for å teste utstyret etter relevante sikkerhetsstandarder og dokumentere at de er i samsvar med sikkerhetskravene.  

— Vi forutsetter at produsentene er sitt ansvar bevisst og at utstyr de selger er trygt å bruke, sier John-Eivind velure.