​Konseptet ble anbefalt av DSB og Nkom i fellesskap, og støttes av ekstern kvalitetssikrer.

– Dette er et tydelig retningsvalg for norsk beredskap i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Hun sier videre: 

– Beslutningen er viktig for å sikre et godt nødnett der nasjonal kontroll og sikkerhet er godt ivaretatt. Kombinasjonen av statlig eierskap og kjøp fra kommersielle mobiloperatører utnytter styrkene fra begge sektorer, sier hun. Nød- og beredskapsaktører, som politi, helse og brannvesen, er helt avhengig av gode kommunikasjonsløsninger i arbeidet med å verne liv og verdier.

– Dagens Nødnett fungerer bra, men har i likhet med all annen teknologi begrenset levetid. Derfor har vi anbefalt at nytt nødnett bør være på plass rundt 2030, sier Elisabeth Aarsæther.

Direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Pål Wien Espen er svært glad for at retningsvalget er tatt, og at man nå går over i forprosjektfasen.

3 Direktør Pål Wien Espen, Nkom.jpg
Direktør i Nkom, Pål Wien Espen


– Vi ser frem til å bidra inn i det videre samarbeidet mellom myndigheter, brukere og mobilaktørene. Teknologiutviklingen og innovasjonskraften i de kommersielle mobilnettene legger til rette for etableringen av sikker, stabil og fremtidsrettet nødkommunikasjon, sier Espen.

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider nå et mandat til DSB for et forprosjekt. Brukerinvolvering og dialog med markedet vil være sentralt i det videre arbeidet.