Rapport med krav til trådløse nett

I rapporten «Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett» har Nkom fastsatt nasjonale krav til trådløse NGA-nett (Neste Generasjons Aksessnett). I enkelte områder vil trådløse brebåndsaksessnett være en kostnadseffektiv og formålstjenlig løsning for tilgang til internett. Nkom vil gjennom enhetlige krav og vurderinger sikre at trådløse teknologier er gode nok. Fylkeskommuner og kommuner er forpliktet til å innta kravene i sine kontrakter med tilbyder.

Kravene skal være til hjelp for tilbydere, kommuner og fylkeskommuner, blant annet for å besvare følgende spørsmål: 

  • Vil løsninger basert på trådløse nett kunne benyttes – helt eller delvis - i prosjekter hvor det er gitt offentlig støtte til utbyggingen?
  • Kan eksisterende eller planlagt bredbåndsløsning basert på trådløse nett medføre at det ikke kan gis offentlig støtte til andre prosjekter i det samme geografiske område? 

Her kan du lese rapporten i en bladbar nettversjon

Sikre tilgang til tale og videokonferanse

Kravene for trådløse nett som er delfinansiert med statlige midler skal sikre stabile hastigheter på 30 Mbit/s nedstrøms, og 5 Mbit/s oppstrøms. Enkelt forklart vil det sikre at husstander skal motta et bredbåndstilbud over trådløse nett som kan brukes til tale og videokonferanse. Spillapplikasjoner har særlig strenge krav til forsinkelse, og er ikke en del av kravene Nkom stiller til trådløse nett

Produkter som låser abonnent til utvalgte basestasjoner

Mobiloperatørene har kommet med nye bredbåndsprodukter som låser abonnenter til utvalgte basestasjoner. Slike bredbåndsprodukter vil kunne gi tilnærmet ubegrensede datakvoter og høye stabile datahastigheter i spredtbygde områder. 

Andre mobile eller nomadiske brukere vil også kunne knytte seg til de samme basestasjonene, og da kan den totale trafikkbelastningen øke i perioder. Det er derfor viktig at mobiloperatørene har god kontroll på kapasitetsutnyttelsen på basestasjoner. På denne måten vil mobiloperatørene kunne beregne hvor mange kunder de kan tilby et slik produkt, samtidig som høye stabile hastigheter kan tilbys i tråd med nasjonale krav. 

Dedikerte trådløse nett

Dedikerte trådløse nett gir en fast trådløs tilknytning til et avgrenset antall kunder. Tilbydernes basestasjoner kommuniserer trådløst via en antenne som kunden kan montere utendørs på husvegg. På grunn av fysiske forhold knyttet til frekvensområdet som tjenesten bruker, krever denne løsningen som regel fri sikt mellom basestasjon og antenne på husvegg.

Hovedforskjellen mellom dedikerte trådløse nett og mobilnett er at dedikerte trådløse nett ikke trenger å håndtere mobile eller nomadiske brukere i nettet. Dette gjøre det lettere å dimensjonere nødvendig kapasitet for å sikre stabile hastigheter.

Lavbane satellittsystem

Et spennende alternativ, er en løsning basert på lavbane satellittsystemer. I lavbane satellittsystemer befinner satellittene seg i relativ kort avstand fra brukeren, noe som gir forsinkelser som er sammenlignbare med kommersielle bakkebaserte tjenester. 

En åpenbar fordel er at slike systemer vil kunne tilby høye hastigheter og global dekning til en akseptabel pris. I tillegg vil dette alternativet kunne gi bredbånd i områder der det ellers tidligere ikke har vært kommersielt lønnsomt å bygge ut. 

5G gir større kapasitet

Innføring av 5G introduserer flere mekanismer som gjør det lettere for en tilbyder å håndtere etterspørsel etter kapasitet fra ulike kategorier av brukere. Selve radiogrensesnittet for 5G er mer effektivt enn for 4G. I kombinasjon med mekanismer i kjernenettet, kan kunder som benytter fast trådløs tilknytning uten kapasitetsreservering eller dedikerte frekvensbånd kunne forvente stabile hastigheter også i en periode med varierende belastning i aksessnettet. 

Rapporten

Her kan du lese hele rapporten om «Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett», som pdf.

Her er rapporten i bladbar nettversjon.