Kulturbørsen AS vant auksjonen i lokal DAB region 2, som består av kommunene Oslo, Asker og Bærum, og omfatter frekvensene 235,008 MHz – 236,544 MHz.

Pengeauksjon

Tildelingen av frekvensressursene skjedde ved pengeauksjon, med formatet lukket andreprisauksjon. Budgivere leverte bud i en lukket konvolutt innen en fastsatt frist, og budgiveren med det høyeste budet vant frekvensressursene, og må betale det nest høyeste budets pålydende i sin helhet. 

Auksjonen ble avsluttet mandag 22. juni, kl.12.00. Det var to aktører som ga bud.

Kulturbørsen AS skal betale 385 000 kroner for frekvensene.

Mer informasjon om auksjonen finner du her.