Nasjonal kommunikasjosnyndighet, Nkom, arbeider for at mobil og bredbåndskundene skal ha tilgang til gode, rimelige og fremtidsrettetede bredbåndstjenester. Konkurranse er et viktig verktøy for å oppnå det. 

– Det er gledelig å se at folk flest har blitt mer fornøyde med sin bredbåndsleverandør det siste året. Samtidig ser vi at kundetilfredsheten for bransjen sett under ett fortsatt er relativ lav, og at det fremdeles er stort potensiale for forbedring, sier Kamilla Sharma, direktør for avdeling marked og tjenester i Nkom.

Se kundetilfredshetsmålingen her.

KamillaSharma-32 (1).jpg
Kamilla Sharma, avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom. Foto: Nkom


– Når Nkom er opptatt av at bredbåndskundene skal ha valgmuligheter, så skyldes det blant annet at valgmuligheter gjør at kunder som ikke er fornøyd med bredbåndsleverandøren, kan bytte til en annen leverandør. Valgmuligheter skjerper derfor tilbyderne både i hvordan de utformer og følger opp både bredbåndsproduktene og kundene sine, fortsetter Sharma.

Ser frem til ny ekomlov
I den kommende ekomloven vil det være nye bestemmelser som styrker bredbåndskundenes posisjon. Blant annet kommer det bestemmelser som vil gjøre at det blir enklere å orientere seg i ulike bredbåndstilbud og enklere å bytte bredbåndsleverandør. I tillegg blir det forbudt for bredbåndsleverandørene å gjøre såkalt "winback", slik det det har vært i noen år for mobilabonnement. Det kommer også en mulighet for Nkom til å stille krav om at tilbydere av mobil og bredbåndstjenester skal måle og offentliggjøre informasjon om kvaliteten på sine tjenester, inkludert kvalitet på kundeservice. 

– Sammen med vår regulering av bredbåndstilbydere som har sterk markedsstilling i ulike deler av landet, vil ny ekomlov bidra til økt konkurranse til beste for bredbåndskundene, sier Sharma.

– Vi er opptatte av at disse nye bestemmelsene får den positive effekten på konkurransen som de er tiltenkt. Derfor vil vi gå i dialog med bransjen for å oppnå en god og effektiv innføring av det nye regelverket, avslutter Sharma.