Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til lansering og demonstrasjon av nødvarsel på mobil tirsdag 14. februar hos Politidirektoratet. Dette var første gang det ble demonstrert hvordan systemet vil fungere med lydsignal og tekst på telefon.

Her lanseres Nødvarselav justisminister Emile Enger Mehl og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Betydelig innsats

– DSB, Nkom, politiet og teleoperatørene Telenor, Telia og Ice har alle samarbeidet tett og stått hardt på for å få opp systemet i rekordfart. Nødvarsel vil gi myndighetene en direkte og effektiv kanal for kommunikasjon med befolkningen ved alvorlige hendelser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå har understreker viktigheten av dette, sier avdelingsdirektør for sikkerhet i Nkom, Elise Lindeberg. 

Elise Lindeberg.jpg
Elise Lindeberg, avdelingsdirektør for Sikkerhet i Nkom


Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner, og med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder.

Nødvarsel.no

Omlag 9 av 10 mobiltelefoner vil nå kunne motta Nødvarsel dersom det oppstår en alvorlig hendelse som krever varsling. Dette tallet vil øke når eldre mobiltelefoner fases ut.

Direktoratet for Samfunssikkerhet og beredskap (DSB) har en egen nettside med informasjon om tjenesten. Klikk deg gjerne inn på nødvarsel.no dersom det er noe du lurer på.