Flere og flere av produktene vi kjøper kan kobles mot internett. Når vi bruker disse gir vi fra oss informasjon som kan utnyttes, enten det gjelder personopplysninger eller informasjon knyttet til betalinger.

– Dersom nettet ikke er beskyttet, og utstyret ikke har innebygde sikkerhetsfunksjoner, kan sårbarheten resultere i at den digitale infrastrukturen og enkeltmennesker utsettes for cyberangrep. Derfor er en skjerping av regelverket gledelig, forteller Frode Målen, seksjonssjef i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Destruktive cyberangrep
- motivet er å skade eller ødelegge informasjon, utstyr, infrastruktur eller ramme liv og helse.

For å forhindre cyberangrep, svindel og misbruk av personopplysninger har Europakommisjonen innført krav til radioutstyr som har en kobling til internett. Nkom har ansvar for å følge opp dette i Norge, og sender nå nytt forskriftsforslag ut på høring. Eksempler på produkter som vil omfattes av de nye kravene:

  • Smartklokker
  • Robotstøvsuger
  • Babycall
  • Smarthussystemer
  • Smartplugger
  • Leketøy, som radiostyrte biler
  • Røykvarslere
  • Garasjeportåpnere

– Reguleringen innebærer blant annet krav til design, utvikling og produksjon, og hensikten er å  gjøre det vanskeligere for andre å få tilgang til utstyret og misbruke dette. Produkter som selges i EØS etter 1. august 2025 må oppfylle de nye kravene til sikkerhet, sier Målen.

Innspill til høringen  

Innspill til høringen kan sendes til firmapost@nkom.no innen 15. april 2024.

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Janne Steen Haugen på e-post jsa@nkom.no, telefon 22 82 47 29 eller seksjonssjef Frode Målen på e-post frm@nkom.no, telefon 22 82 46 04.

Publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.