Nyansettelse og kontorfellesskap

– Vi undersøker nå markedet for kontorlokaler, og ser også på muligheter for samlokalisering og kontorfellesskap med andre virksomheter. Her ønsker vi lokaler i et større miljø som kan gi faglige synergier, forteller direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Det er naturlig for Nkom å satse videre med etablering i regionhovedstaden Tromsø, med universitetsmiljø, store virksomheter og god kommunikasjon til de største byene og Svalbard, sier Espen.

Nkom har allerede startet ansettelsesprosessen til en stilling i Tromsø, og søker i første omgang etter en ingeniør som skal føre tilsyn med frekvensbruk i Nord-Norge. 

5G-utbygging og økende avhengighet til elektronisk kommunikasjon

5G-utbyggingen er i full gang, og mobilnettene har blitt enda viktigere som bærere av en rekke samfunnskritiske tjenester som e-helse og e-industri. Avhengighetene til nett og tjenester øker, og med det også sårbarheten ved utfall som følge av feil eller forstyrrelser.

– Det er derfor viktig at Nkom er fysisk til stede i landsdelen, og kan respondere raskt ved uønskede hendelser knyttet til degradering eller blokkering av samfunnskritisk elektronisk kommunikasjon, sier direktøren i Nkom, som intensiverer innsatsen i nord blant annet etter en økning i forstyrrelser av navigasjonssystemet GPS i landsdelen de siste årene.

Nkom har en sentral rolle i å oppdage, dokumentere og varsle videre om slike hendelser, som også innbefatter jamming med opprinnelse utenfor Norge.