Her finner du kontaktinformasjon til våre fem regionkontorer.
E-postadressen er initialene foran nkom.no

Lødingen

Postadresse:
Postboks 14,
8411 Lødingen
22 82 46 00    
Håvard Mathisen 22 82 47 89 47 78 71 66 hma

Trondheim

Postadresse:
Vegamot 8B, 
7049 Trondheim
22 82 46 00    
Hallstein Lervik 22 82 47 64 90 52 50 46 hal
Anders Skjøstad Eriksen 22 82 47 61 47 78 71 85 asn
Jørn Skorstad 22 82 47 62 45 00 91 78 jsk

Bergen

Postadresse:
Nygårdsgaten 114,
5008 BERGEN
22 82 46 00    
Åsgeir Henriksen 22 82 47 83   ahe
Øystein Bakke 22 82 46 08 47 78 88 26 oba

Oslo/Ski

Postadresse:
Postboks 102,
1401 Ski

22 82 46 00    
Stein Haugan 22 82 47 86 90 20 37 07 sth
Jon Ivar Øren 22 82 46 28 47 78 87 97 jon
Mats Møller Bæren 22 82 47 76 47 78 90 96 mmb
Lars Rønning Johansen   93 03 67 93 lrj
Per Erik Ottestad 22 82 47 57   peo

Lillesand

Postadresse:
Postboks 93,
4791 Lillesand

22 82 46 00    
Tore Lunestad 22 82 46 21 97 75 05 50 tlu
Trond Ottar Watne
22 82 47 67
90 14 05 45 tow
Helene Unander 22 82 46 64 95 72 89 58 hun
Søren Christensen 22 82 48 49 91 16 97 45 sch
Atle Coward Markussen 22 82 46 68 41 20 09 90 acm
Nicolai Gerrard 22 78 46 98 90 70 87 72 nge
Natalya Kovalevska   90 22 01 92 nat
Espen Bekkelien   47 78 88 68 ebk