Her finner du kontaktinformasjon til våre fem regionkontorer.
E-postadressen er initialene foran nkom.no

Lødingen

Postadresse:
Postboks 14,
8411 Lødingen
22 82 46 00  

Trondheim

Postadresse/
besøksadresse:

Vegamot 8B, 
7049 Trondheim

22 82 46 00  
Hallstein Lervik22 82 47 6490 52 50 46hal
Anders Skjøstad Eriksen22 82 47 6147 78 71 85asn
Jørn Skorstad22 82 47 6245 00 91 78jsk

Bergen

Postadresse:
Nygårdsgaten 114,
5008 BERGEN
22 82 46 00  
Åsgeir Henriksen22 82 47 83 ahe
Øystein Bakke22 82 46 0847 78 88 26oba

Oslo/Ski

Postadresse:
Postboks 102,
1401 Ski

Besøksadresse:
Oppegårdveien 58,
1400 Ski

22 82 46 00  
Stein Haugan22 82 47 8690 20 37 07sth
Jon Ivar Øren22 82 46 2847 78 87 97jon
Lars Rønning Johansen 93 03 67 93lrj
Per Erik Ottestad22 82 47 57 peo

Lillesand

Postadresse:
Postboks 93,
4791 Lillesand

Besøksadresse:
Nygård 1,
4790 Lillesand

22 82 46 00  
Johan Olav Brakestad22 82 46 2148 23 66 19jbr
Øystein Karlsen
22 82 46 92
45 72 09 79oyk
Søren Christensen22 82 48 4991 16 97 45sch
Atle Coward Markussen22 82 46 6841 20 09 90acm
Nicolai Gerrard22 78 46 9890 70 87 72nge
Natalya Kovalevska22 82 46 5990 22 01 92nat