– Vi ønsker at Ekomportalen skal gi verdi for aktører til koordinering for effektiv utbygging av bredbånd i Norge. Men dersom portalen skal få denne funksjonen, så må alle bidra med å legge inn relevant informasjon om infrastruktur og bygge- og anleggsarbeid, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Tips og gode eksempler

Vi har flere gode eksempler på aktører som bidrar og har lagt inn data i Ekomportalen. Viken fiber var raske med å registrere sin informasjon. De samarbeidet med sin systemleverandør som utviklet funksjonalitet som ga en rask og enkel overføring av data til Ekomportalen.

Gjerdrum kommune er et godt eksempel, som også benyttet sin systemleverandør til å få overført opplysninger. Det er et godt tips for andre kommuner å få hjelp av egen systemleverandør til overføring av lovpålagt informasjon til Ekomportalen.

Statens vegvesen er også nå i gang med å utvikle funksjonalitet som sikrer enkel overføring av data fra NVDB (Norsk Veidatabank) til Ekomportalen. Det vil gjøre at fylkeskommuner, Statens Vegvesen og Nye Veier raskt kan overføre sine data til Ekomportalen.

Dugnadsånd

– Vi håper nå at alle lovpålagte aktører tar i et tak, finner fram «dugnadsånden», og bidrar slik at Ekomportalen kan få ønsket effekt. Vi forventer at fylkeskommuner og kommuner som søker midler til utbygging fra den statlige bredbåndsstøtteordningen, også bidrar med informasjon som kan effektivisere utbyggingen i deres områder, sier Heimdal.

– For noen kan dette kanskje virke vanskelig og tidkrevende, men for de fleste har dette vist seg å være relativt enkelt å få til. Det er bare å ta kontakt med oss, så kan vi gi råd for hvordan dette kan gjennomføres, sier avdelingsdirektør Heimdal i Nkom.

Ekomportalen

Nkom lanserte Ekomportalen 1. september i fjor. Målet med portalen er å sørge for økt utbygging av bredbånd ved å senke kostnadene knyttet til fremføring. Bedre utnyttelse av infrastruktur og samordning av bygge- og anleggsarbeider vil også gi gevinster i forhold til bærekraft, og reduserer ulemper i lokalmiljøet ved utbygging og graving.

Mer om informasjon om Ekomportalen finner du her

Tvangsmulkt

Fra 1. oktober 2021 er det lovpålagt å gi følgende informasjon i Ekomportalen:
(i loven kalt sentral informasjonstjeneste)

  • oversikt over eksisterende fysisk infrastruktur som er egnet til fremføring av høyhastighetsnett og kontaktinformasjon
  • informasjon om planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider

Nkom kan etter bredbåndsutbyggingsloven pålegge retting og ilegge tvangsmulkt dersom aktørene ikke legger inn sine data i Ekomportalen. Totalt er det om lag 1000 nettoperatører fra ulike bransjer og sektorer som omfattes av Bredbåndsutbyggingsloven

Kontakt for råd og veiledning

Faglige råd: seniorrådgiver Anders Snøløs Topland
Tekniske råd: seniorrådgiver Jens Kristian Håverstad

Benytt denne e-posten når du kontakter oss: ekomportalen@nkom.no