Norge og Europa bruker andre frekvenser enn i USA

–  5G bygges ut og settes i drift i hele verden, men det er likevel ikke slik at de bygges helt likt overalt. All trådløs kommunikasjon bruker nemlig frekvenser for å kommunisere, være seg om det er garasjeportåpneren, trådløse nett, 5G eller radiobaserte høydemålere på fly, sier avdelingsdirektør Velure i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

–  Det viktig å poengtere at norske og europeiske myndigheter aldri vil tillate 5G-utbygging som vil gå på bekostning av flysikkerheten, sier Velure.

Norske myndigheter er ikke kjent med at det er rapportert forstyrrelser fra 5G på slike høydemålere, og 5G-utbyggingen har pågått i flere år i Europa og resten av verden. I Japan, hvor de i dag bruker frekvenser som ligger tettest inntil høydemålerne, er det etablert titusenvis av 5G-basestasjoner. Her er det, så langt Nkom kjenner til, ikke rapportert om forstyrrelser.

Det er også gjort tester konkrete både i Norge (Flesland) og Frankrike og heller ikke her er det påvist noen unormale avlesninger på høydemålerne under testene. I Norge planlegges det ytterligere tester med politi-, ambulanse- og redningshelikoptere.

Nkom følger internasjonalt arbeid tett

–  Nkom som forvalter frekvensressursene i Norge følger alltid med på problemstillinger internasjonalt, og også blant luftfarts- og ekommyndigheter i Europa. Det europeiske byrået for flysikkerhet (EASA) følger saken nøye, og har mulighet til å iverksette tiltak dersom situasjonen anses for å være usikker, sier Velure.

EASA vurderte også dette da de tekniske vilkårene for 5G-utbygginen i Europa ble gjennomført. Deres konklusjon var at mulige forstyrrelser fra 5G ikke var et problem i Europa. Derfor ble det ikke satt noen begrensninger i de tekniske vilkårene for utbygging av 5G i Europa. Nkom benyttet derfor de europeiske vilkårene i forbindelse med tildelingen av 5G-frekvenser i Norge i september 2021.