Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mottok rapporten fra Nkoms direktør Elisabeth Aarsæther på besøk i droneverkstedet til NORCE i Bodø tirsdag 29. oktober. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennom dialog med fagmiljøet innen ekom og beredskap sett på mulighetsrommet for bruk av blant annet droner og satellittløsninger for å etablere midlertidig mobildekning.

– Vår vurdering er at det ikke finnes én løsning som kan løse alle typer behov i kriser. Ulike typer hendelser, geografi og omfang vil kreve fleksible løsninger for effektivt å kunne etablere midlertidig mobildekning, sa direktør Aarsæther da hun overrakte rapporten til statsråd Astrup.

– Hendelsen i Jølster har satt verdien av kommunikasjon i perspektiv, da lokalbefolkningen en sommerdag plutselig ble rammet av en naturkatastrofe. Situasjonen ble forverret da skredet også førte til utfall i mobilnettene i området. I vår konklusjon anbefaler vi at både eksisterende og ikke minst fremtidig ny teknologi bør utnyttes for å lage mer effektive og tilpasningsdyktige løsninger, sa Aarsæther, og nevnte dekning som kan etableres via droner eller andre luftfartøy som kan holde en basestasjon i lufta over et ulykkesområde.

Oppdraget fra KMD

KMD ga 8. august Nkom i oppdrag å vurdere eksisterende og nye løsninger for raskere gjenoppretting av mobildekning ved utfall.

Flere ekstreme værhendelser

Økt hyppighet av ekstreme værhendelser, som styrtregn, tung snø, vind og tørke, utfordrer kritisk infrastruktur. Det kan føre til lokale eller regionale utfall av mobiltjenester, slik det skjedde ved jordskredet i Jølster 30. juli. Rask reetablering av mobildekning blir stadig viktigere, ikke minst når fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon skal realiseres i kommersielle nett.

– Dersom skadet infrastruktur ikke kan rettes i løpet av kort tid, vil det være aktuelt å etablere midlertidig mobildekning ved hjelp av transportable basestasjoner, sa Aarsæther til Astrup, og presiserte også behovet for enda mer robuste mobilnett, flere uavhengige nett, reservestrøm, doble linjer og forsterkete basestasjoner som viktige forebyggende tiltak.

Mulige løsninger

Dagens løsninger for transportable basestasjoner har betydelige begrensninger i krise- og beredskapssituasjoner. Det finnes også ulike kommersielle løsninger for å etablere dekning til sjøs, i lufta og i områder på land hvor det ikke er mobildekning, omtaler Nkom i rapporten. I tillegg er fremtidige løsninger basert på droner, lavbane bredbåndssatellittsystemer og ny funksjonalitet i 5G vurdert i rapporten som nå er forelagt KMD.

Nkom anbefaler også å utfordre innovative miljøer til å utvikle og vurdere nye løsninger. Eksisterende og ny teknologi kan for eksempel benyttes til å lage mer tilpasningsdyktige transportable basestasjonsløsninger.

- De beste løsningene kan utvikles av bransjen selv, det er vår erfaring i denne innovative bransjen, sa Aarsæther.