Om høringen

Høringen som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte 29. november 2021 gjelder produktmarkedsavgrensning på sluttbrukernivå.

Les mer om høringen her

14 høringssvar

Vi mottok 14 høringssvar innen fristen 18. januar 2022.

Høringssvarene finner du her

– Det umiddelbare inntrykket av høringssvarene er at bredbåndsaktørene har ulike synspunkter på hva som vil være en riktig produktmarkedsavgrensning på sluttbrukernivå, men det var også som forventet, sier avdelingsdirektør Enger.

Nkom vil nå gå nøye gjennom innspillene vi har mottatt og ta kontakt med høringsinstanser dersom vi har spørsmål.

Nkoms videre arbeid med ny SMP-analyse

– Vi forbereder også nå en høring om geografisk avgrensning av markedet eller markedene. Denne høringen kommer i løpet av første tertial, og her håper vi mange bredbåndsaktører igjen vil benytte muligheten til å gi innspill, avslutter Enger.