Avtalene inngås med Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Ice Communication AS, GlobalConnect AS og Space Norway AS. Beredskapsavtalene innbefatter ekstra tiltak utover det som er leverandørenes sikkerhets- og beredskapsansvar etter ekomloven.

Gjennom avtalene skal selskapene blant annet gjennomføre investeringer i infrastruktur og beredskapsmateriell, og stille nøkkelpersonell til rådighet for myndighetene i freds-, krise- og krigssituasjoner. De skal også levere tjenester til Forsvaret.

37 millioner til beredskapsavtaler

Det er Stortinget som bevilger midlene, og for 2019 utgjør andelen av tilskuddet til beredskapsavtaler 37 mill. kr. Nkom har inngått årlige avtaler med ulike selskap siden 2005.

I 2019 dekker Nkom myndighetenes bidrag til blant annet etablering av en ny basestasjon for økt mobildekning i Trollstigen, og til utstyr for økt robusthet i forbindelsen til Svalbard.

- Erfaringene med beredskapsavtaleneviser en betydelig bedring i den nasjonale evnen til å håndtere utfall for eksempel i mobilnettene. Dette er løfterikt med tanke på at de kommersielle nettene i fremtiden også skal brukes til å levere nødkommunikasjon, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.