Utfallet av både telefoni og bredbånd førte til at flere kommuner var uten tjenester i over fem timer, flyplasser måtte stenge og kystradioen i Finnmark ble rammet. Hendelsen oppstod som følge av to samtidige feil i Telenors infrastruktur i Finnmark: Først et sjøfiberbrudd mellom Hammerfest og Gjesvær, og deretter menneskelig feil under arbeid i Vadsø sentral.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) tilsynsrapport etter hendelsen slår fast at det er grunn til å rette kritikk mot Telenor, og at selskapet må skjerpe rutinene. Nkom har i tilsynet gjennomgått Telenors rutiner for arbeid på egen infrastruktur. Tilsynet avdekket ingen brudd på lovverket i disse rutinene. Hendelsen har imidlertid avdekket at det er klare rom for forbedringer av rutinene.

Nkom er kritisk til at Telenor ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over pågående arbeid når selskapet har hendelser i nettet som vesentlig kan redusere eller har redusert tilgjengeligheten til elektroniske kommunikasjonstjenester, slik som i Finnmark i det aktuelle tilfellet. Når utfallet først hadde skjedd, kunne bedre rutiner og oversikt bidratt til at feilen ville blitt rettet i løpet av kortere tid.

Sårbar landsdel også på kommunikasjon

Finnmark har ca. 76 000 innbyggere, med spredt punktbosetning og store avstander. Dette utgjør en beredskapsmessig utfordring. Det er derfor ekstra viktig med fokus på robust infrastruktur her.

Den elektroniske infrastrukturen i Finnmark er sårbar for utfall. Nkom har våren 2019 startet et prosjekt for å vurdere mobil- og bredbåndsnettene i Finnmark. Prosjektet kartlegger viktig infrastruktur, sårbarheter ved dagens kystfiber og vurderer robustheten i kjernenettet i Finnmark. Prosjektet skal identifisere konkrete forbedringstiltak.

Sikrer basestasjoner for tre dager

Finnmark er tatt inn i det myndighetsfinansierte programmet som skal sørge for at viktige basestasjoner har bedre tåleevne i dårlig vær. Dette er et samarbeid mellom Nkom og mobilnetteierne. Gjennom dette programmet har tre av kystkommunene (Hammerfest, Hasvik og Loppa) fått sikret basestasjoner med ekstra kapasitet, føringsveier og kraft. Basestasjonene skal holde i tre dager selv uten strøm, og dette er viktig både for kommunenes evne til krisehåndtering og befolkningens mulighet til å kommunisere. Ytterligere tre kystkommuner (Gamvik, Berlevåg og Lebesby) i Finnmark er under ferdigstillelse i dette programmet.

Rapport - ekomutfall Finnmark 30 november 2018 (PDF, 986 kB)