– Dette er et verdifullt og kritisk system. Nkom og HRS vil derfor både oppmuntre til at du har med deg nødutstyr til fjells og til sjøs, men samtidig minne om at du aldri må utløse en nødpeilesender uten at det faktisk foreligger en nødsituasjon. Falske nødalarmer er et problem, sier overingeniør Nataliya Kovalevska i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og overingeniør Olav-Johan Johnsen i Hovedredningssentralen.

Nødutstyr kan redde liv

Når alarmen utløses er det satellitter som fanger opp nødsignalet ditt og nødsignalene videreformidles umiddelbart til en redningssentral som organiserer redningsoperasjonen.

Personlige nødpeilesendere er fine å ta med i fjellet, og krever en aktiv handling for å utløses. Båter og fly har nødpeilesendere om bord som ofte utløses automatisk i kontakt med vann, eller dersom de blir utsatt for unormalt store G-krefter.

Svært mange falske alarmer

I 2021 mottok og håndterte Hovedredningssentralen 249 nødalarmer fra norskregistrerte nødpeilesendere. 96 prosent av mottatte nødalarmer var falske. Disse fordeler seg på 166 nødalarmer fra båter (EPIRB), 76 fra fly (ETL) og 7 fra personlige nødpeilesendere (PLB).  

– Det er potensielt et beredskapsmessig problem når redningsressurser brukes unødvendig, fordi det kan være bruk for dem andre steder, noe som skaper samtidighetskonflikt og i ytterste konsekvens tap av liv, sier Olav-Johan Johnsen i HRS.

– Alle nødpeilesendere bruker samme signal, så dersom én sender en falsk alarm, så kan dette signalet potensielt også blokkere for et annet signal i samme område, sier Nataliya Kovalevska i Nkom.

– Noen nødpeilesendere er heller ikke registrert hos Nkom, det kan medføre at operative ressurser må benyttes unødig i søk etter nødpeilesenderen. HRS kan ved en alarm slå opp i registeret for å kontakte brukeren og nødkontakter, og således sjekke ut om alarmen er reell eller falsk. Det er derfor meget viktig at alle registrerer sine nødpeilesendere, sier Kovalevska i Nkom.

Må søke Nkom for bruk av nødpeilesender

For å kunne ta i bruk en personlig nødpeilesender (PLB) i Norge må det søkes om tillatelse fra Nkom

Nkom innvilger frekvenstillatelse og tildeler et unikt kallesignal som programmeres i nødpeilesendere. Opplysninger om eier av sender og nødkontakter oversendes Hovedredningssentralen som da har disse dataene tilgjengelig dersom alarm blir utløst.

Meld fra om falsk alarm

– Dersom senderen utløses ved et uhell, er det viktig å gi beskjed så fort som mulig til HRS, ellers vil alarmen behandles som et reelt nødsignal. Da kan et enormt beredskapsapparat settes i sving med store kostnader. HRS vil alltid behandle et nødsignal som ekte frem til alt er sjekket ut og i orden.

Ring oss på 75 55 90 00 (HRS Nord-Norge) eller 51 51 70 00 (HRS Sør-Norge) ved falsk alarm, sier Olav-Johan Johnsen i HRS.

Dette gjelder også for nødpeilesendere i båter og fly. Det er viktig at eiere raskt sikrer at nødsenderne ikke blir liggende i flyet eller båten og sende et nødsignal dersom dette ikke er nødvendig. Har du en gammel båt som du ikke lenger bruker, og hvor det er montert en nødpeilesender, så må du demontere og deaktivere nødpeilesenderen.

Eksempel på falsk alarm

– Vi hadde nylig et eksempel på falsk alarm i Vadsø. Der var det en fiskebåt som brant og sank ved kaia. Flere uker senere fikk HRS nødsignal fra båten, da nødpeilesenderen automatisk ble utløst. Da ble både Telenor Kystradio, 110, Redningsselskapet, Avinor og havnevakta engasjert, og satte i gang en redningsaksjon. Nkom, i samarbeid med Avinor, peilet etter hvert inn senderen i båten under vann, og havnevakta deaktiverte nødpeilesenderen. I dette tilfellet burde båteieren selv ha meldt fra til HRS om havariet av båten med en gang, og fått deaktivert nødpeilesenderen, sier Olav-Johan Johnsen i HRS.

Begrenset levetid – og må skiftes ut

Nødpeilesendere, som alt annet elektronisk utstyr, har en begrenset levetid. Nkom og HRS oppfordrer derfor til å behandle utstyret som aktivt nødutstyr også ved utskifting.

Korrekt håndteringen etter utskifting er viktig for å unngå falske alarmer. Nkom har erfart at alarmer utløses ved uforsvarlig utskifting. Selv om dato på utstyret tilsier at levetiden er over, så kan nødpeileutstyr sende et aktivt nødsignal i mange år etter utløp.

Aldri kastes som vanlig avfall

Nødpeilesendere må kasseres på en forsvarlig måte. Du må derfor levere utstyret til forhandler eller annen kyndig virksomhet, slik at senderen kan deaktiveres på en forsvarlig måte. Nødpeilesendere må ALDRI kastes eller leveres som vanlig E-avfall. Hvis det er mulig å ta ut batteriet av nødpeilesenderen, så er det den sikreste måten å deaktivere nødpeilesenderen på.

Kontakt

Hovedredningssentralen: overingeniør Olav-Johan Johnsen,
mobil: +47 92 60 22 40, e-post: ojj@jrcc-bodoe.no

Nkom: overingeniør Nataliya Kovalevska, 
mobil: +47 90 20 01 92; e-post: nat@nkom.no