Vi henviser til informasjon om koronaviruset (covid 19), tiltak og beredskap for samfunnet og samfunnets kritiske funksjoner på nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).