Telenor ble i Nkoms vedtak 20. desember 2018 pålagt å tilby virtuell tilgang til sitt fibernett, (VULA fiber) i grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett (Marked 3a). Nkom la opp til en bransjedialog for å vurdere om det er behov for å stille ytterligere krav til dette tilgangsproduktet. Nkom har etter dialog i Bredbåndsforum og høring nå bestemt hvilke ytterligere krav produktet skal oppfylle.

Tilgangskjøpere får større kontroll

Det nye tilgangsproduktet vil gi tilgangskjøperne større kontroll over egen tjenesteproduksjon, og dermed bedre mulighet for å skille eget bredbåndstilbud fra andres. Nkom pålegger Telenor å ferdigstille nye krav til tilgangsproduktet innen 6 måneder.