Denne uken vedtok Elsäkerhetsverket salgsforbud i Sverige for to ladebokser for elbiler fra den norske produsenten Easee. Vedtaket innebærer også at Easee må utbedre mangler ved allerede installerte ladere i Sverige. Easee har varslet at de vil anke vedtaket. Nå starter Nkom tilsyn av Easee og andre ladebokser også i Norge i samarbeid med DSB.

John-Eivind Velure 2023


— Vi prioriterer å arbeide så raskt som mulig med denne saken, og vi vil starte med å gå grundig inn i vedtaket til Elsäkerhetsverket og all tilhørende dokumentasjon. I tillegg vil vi se om det finnes ytterligere dokumentasjon som er relevant for saken og Easee vil få anledning til å legge frem informasjon de ønsker. Resultatet fra gjennomgangen vil legge premissene for videre oppfølging, sier John-Eivind Velure som er avdelingsdirektør i Nkom.

I tillegg til kontroll av Easee-ladestasjoner vil vi også kontrollere andre ladestasjoner med betydelig omsetning i det norske markedet. Dette arbeidet vil også starte umiddelbart, men på grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene.

— Det er viktig både for selskapene vi skal føre tilsyn med og for befolkningen at de har tillit til kontrollen vi nå skal utføre. Det er kompleks dokumentasjon og avansert testing. Prosessen vil derfor ta tid, sier Velure.