Prinsippnotat med veiledning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tilbyr veiledning til norske internettilbydere om hvordan sikkerhetstjenester kan tilbys i markedet  - uten at det kommer i strid med prinsippet om nettnøytralitet.

– Vi ser at norske tilbydere og internettbrukere utsettes for flere og alvorlige typer sikkerhetstrusler på nettet, sier seniorrådgiver Lars Edvard Storjord i Nkom. – Dette notatet er ment som en veiledning til bransjen om hvordan DNS-basert sikkerhetsblokkering kan tilbys - uten at det står i motsetning til prinsippet om nettnøytralitet, sier Storjord.

Sikkerhetstrusler på internett

Dagens internettbrukere utsettes i økende grad for innhold som utgjør en sikkerhetstrussel, som for eksempel identitetstyveri, cyberangrep, virus og annen skadevare.

Nettnøytralitetsforordningen inneholder derfor bestemmelser som skal beskytte sluttbrukere og nettverkenes integritet mot slike trusler. En forutsetning for at sikkerhetstjenester kan tilbys, er at tilbyderen sikrer at filteret ikke blokkerer ordinær internettrafikk, såkalt falske positiver.

Tilbyderen må gi brukeren tilstrekkelig informasjon om hva tjenesten går ut på, og hvordan den er bygget opp funksjonelt. Det må også være lett tilgjengelig informasjon om hvordan en melder fra til tilbyderen. Det gjelder spesielt dersom en ikke kan nå innhold på internett som ikke utgjør en sikkerhetstrussel, og det mot formodning blokkeres av tilbyders filter.

Informasjon om nettnøytralitet

For spørsmål om nettnøytralitet, kontakt seniorrådgiver Frode Sørensen, e-post: fso@nkom.no